2. maj

80Mi uvek znamo da li smo zaista iskreni. Iskrenost nije nešto čemu treba da se naučimo; ona dolazi duboko iz nas.

 

Kada nešto izađe na površinu iz najvećih dubina našeg srca, onda ćemo sigurno biti iskreni. Nije tako sa umom. Um svesno negira stvari. U jednom trenutku, mislimo da je nešto istina i da smo spremni da se za to borimo, a sledećeg trenutka otkrivamo da je to potpuno pogrešno. Ako se koncentrišemo na srce, onda ćemo lako biti u stanju da osetimo da je to što izlazi na površinu iz najvećih dubina srca čista iskrenost. U srcu se nalazi duša. Duša ne može biti ništa drugo do bujica iskrenosti. I više od toga, ona je bujica duhovnosti. Duša krajnje moćno i ubedljivo govori kroz srce. Ako budemo provodili više vremena u svom srcu nego u svom umu, sigurno ćemo znati šta je iskrenost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"