20. decembar

18U svom istinskom Biću, mi smo svi jedno.

 

Ali, u svom spoljašnjem biću, mi smo mnoštvo. U mnoštvu, vidimo da jedan služi drugoga. Mi uvek služimo u trenutku kada svesno ulazimo u nešto što nismo mi sami. U toj vrsti služenja, naša individualnost boravi u drugima a individualnost drugih u nama. U mnoštvu ličnosti, u vidu proširene individualnosti, Svevišnji ispoljava Sebe na bezbroj načina.

 

 

 

 

Kada sam u
Svojoj najvišoj svesti,
Osećam da je svako
Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14