20. januar

13Istina je da telo treba da bude savršeni instrument duha. Ali moramo da znamo da telo ne mora da bude savršeno.

 

Najbolji svetski atletičari ne ispoljavaju obavezno i božansku Volju, osim ako nisu svesni instrumenti Svevišnjeg. Fizičko savršenstvo ne ukazuje obavezno i na prijemčivost za svetlost duha. Poruka duše, unutrašnji plač našeg srca za Bogom, za Istinom, za svetlošću, nisu uopšte povezani sa telesnom snagom. Mi postajemo svesni našeg unutrašnjeg, duhovnog života, jedino kroz molitvu i meditaciju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"