20. jul

71Kada srce nešto prihvati, to traje zauvek.

 

Ako nekog volimo iz dubine svog srca, volećemo ga bez obzira šta radi. Spontana ljubav majke prema detetu je takva. Dete može da uradi bilo šta. Može da kritikuje majku, da je grdi, da ode od kuće, da uradi bilo šta. Ipak će majčino srce uvek ostati u srcu deteta, jer je majka uspostavila jedinstvo sa detetovim srcem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"