22. maj

80U čistoti postoji božanska magija.

 

Ako tokom meditacije možemo da zadržimo jednu jedinu čistu misao, satima ćemo imati koristi od nje. Za to vreme, naše najgore slabosti se transformišu u pravu snagu. Svi znamo da kvalitet i kvanititet nisu isto. Svima nam je stalo do kvaliteta, a ne do kvantiteta. Ali u slučaju čistote, kvalitet i kvanititet idu zajedno. Čistota je kao božanski magnet. Ona u nas uvlači sve božanske osobine. Što više razvijamo božansku čistotu, to naša unutrašnja snaga postaje veća.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"