26. januar

13Nije važno da li je rezultat uspeh ili neuspeh. Ako uopšte nismo vezani za rezultat, naša svest se odmah širi. Ako ne marimo za plodove naših dela, Svevišnji nas nagrađuje na Svoj način.

 

Sam Bog je iznad i uspeha i neuspeha. Ako hoćete da postanete potpuno neodvojivi od Božije Volje, onda ne mislite ni o uspehu ni o neuspehu. Mislite samo o tome kako da udovoljite Svevišnjem. U našim ljudskim očima, nade se ispunjavaju uspehom. Ali, ispunjenje Božije Volje daleko prevazilazi takozvani neuspeh ili uspeh, a to je ono što je vrhunski važno. Božansko ispunjenje uvek prevazilazi rezultate koje mi postižemo. Mi ćemo razumeti te rezultate i oni će nam koristiti na najbolji mogući način jedino kada smo bezrezervno jedno sa Božijom Voljom.

 

Srce tragaoca
Ne mari ni za uspeh
Ni za neuspeh.
Srce tragaoca
Čezne
Za tragaočevim
Stalnim prihvatanjem Boga
I za stalnim,
Bezuslovnim iskustvom Boga
U tragaočevom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8