26. septembar

1Duhovnost nije nestrpljenje.

 

Tragalac mora da zna da ne možemo da ostvarimo transcendentalnu Istinu preko noći.  Tu nema prečice. Za to je potrebno vreme i to zahteva stalni napor. Tragalac hoda Putem Večnosti. Svaki put kada stigne do svog odredišta, on vidi da to odredište postaje polazna tačka za još uzvišenije odredište.

 

 

 

 

Ko kaže
Da ništa ne treba žrtvovati?
Naše neobuzdano nestrpljenje
Mora da bude žrtvovano
Svakog dana,
Svakog sata,
Svakog minuta,
Svake sekunde.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"