3. februar

28Nevolja nas čini dinamičnim. Nevolja nas primorava da oči držimo širom otvorene. Nevolja nas uči smislu strpljenja. Nevolja nas obdaruje verom u sebe. Nevolja otvara tajna vrata kroz koja možemo da vidimo konačno buduće ispunjenje Božije Volje.

 

Hajde da se ne bavimo nezadovoljstvom i patnjom. Da, oni postoje, ali hajde da pokušamo da odozgo spustimo Božiju Milost. Ako On Lično želi da odnese naše nezadovoljstvo, sebe ćemo učiniti srećnim. Čak i ako Bog ne odnese naš bol, još uvek možemo da pustimo da se na nas spusti tok Njegove Milosti i Saosećanja. On će tada odmah prosvetliti svu našu patnju, nezadovoljstvo i nevolju.

 

Možeš da se suočiš sa svetom svakoga dana
Ako se moliš i razmatraš sa Bogom
Sopstvene životne probleme
Rano ujutru.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13