3. oktobar

4Kada se pojavi sumnja, ona je stvarno mala.

 

Ona vam zadaje malo bola. Ali, takođe, i malo radosti. Vi osećate da je štitite, da je kontrolišete. Mislite da možete da je se oslobodite u bilo kom trenutku. Dozvoljavate nebožanskoj misli, ili sumnji, da uđe u vašu kuću. A kada jednom uđe, ona raste. Kada je negujete, ona oseća da je kuća zaista njena sopstvena. Neki ljudi misle da će, ukoliko danas neguju sumnju, sutra biti u stanju da je pobede po svojoj volji. Ali, sutra nikada neće doći u njihov život. Preobražaj njihove prirode se nikada neće odigrati sve dok neguju takve ideje. Ako ne počnete odmah, nećete početi nikada.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"