30. septembar

18Ako imate iskreno pitanje, postoji samo jedno mesto na koje možete da odete da biste dobili najbolji mogući odgovor, a to je duša.

 

Duša će vam odgovoriti kroz srce. U suprotnom, vaš um će sumnjati u odgovor, ma kakav on bio. On će poricati sve sugestije i savete, a zatim će, posle nekoliko sekundi, posumnjati u sopstveno otkriće. Odluke uma se neprekidno menjaju, tako da nikada ne možete da nađete pravu sigurnost i zadovoljenje na stazi uma. Ali, kada vam srce odgovori, to je trajna stvarnost. Ako sledite put srca, vi vidite da se ono odmah poistovećuje sa stvarnošću, bez obzira kakva je njena suština ili bit. Zatim, kada vam srce odgovori, dajte taj odgovor umu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"