31. decembar

18Težnja je unutar molitve i meditacije.

 

Onaj ko se moli oseća unutrašnji vapaj da dosegne Boga, da ostvari Boga. Kada se molimo, idemo naviše, naviše, naviše. Onaj ko meditira oseća potrebu da dovede Božansku Svest pravo u svoje biće, u svoju sopstvenu svest. Težnja je jedini ključ i za molitvu i za meditaciju. Ili mi dosežemo do Boga ili On silazi k nama. U krajnjoj liniji, to je isto. Bog živi na trećem spratu, ali kada siđe na prvi sprat On je i dalje isti Bog. Jedan tragalac može da ode gore i da Ga dosegne; drugi može da Ga prizove dole.

 

 

Da bi se molio Bogu
Ne treba ti pećina.
Da bi meditirao na Boga
Ne treba ti šuma.
U ogromnoj meri ti već poseduješ
Ono što ti treba.
Tvoje nesebično srce koje voli
Sve je što ti treba,
I uvek ćeš ga imati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"