31. jul

71Kada Učitelj vidi da će neko biti kažnjen zbog loše karme, ako želi i ako je to Božija Volja, odmah će preuzeti bol na sebe.

 

On takođe može preuzeti taj bol i poslati ga u univerzum. Duhovni Učitelj ima srce prave majke. Kada majka zna da je njeno dete nešto pogrešilo i da će biti kažnjeno, ona kaže: ”O Bože, dopusti mi da patim umesto svog deteta“. Ako je dete božansko, ispunjeno ljubavlju i iskreno, ono će, kada vidi majčinu patnju, reći: “Ja sam zaslužio da patim, ali moja majka pati umesto mene. Ona me silno voli. Ne daj mi da joj i dalje izazivam patnju. Ne daj mi da ovo ponovo uradim”. Učitelj vidi da su neki njegovi učenici iskreno prihvatili duhovni život, ali dok ga slede, oni ponekad ulaze u svet iskušenja koje ih obuzme. On kaže: “Pošto služite Boga, ili pokušavate da zadovoljite Boga na različite načine, dozvolite mi da vam pomognem da više ne biste patili”. To je čista božanska samilost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"