6. septembar

18U vama je Bog i sjaj božanske svetlosti.

 

Vi hoćete da vidite svetlost. Trudite se da uđete u njeno prostranstvo, ili da iznesete na površinu svetlost koju već imate. Ali, mnogi ljudi se plaše svetlosti. Oni kažu: ”Da, želimo svetlost”, ali kada im ona dođe, osećaju da će biti uhvaćeni. Ljudi misle da će, ukoliko budu mogli da se sakriju u mračnoj sobi, biti u prilici da sagledaju svet i donose odluke, a da niko neće moći da ih vidi. Oni smatraju da je njihova tama neka vrsta sigurnosti i bezbednosti. Kada se pojavi svetlost, spremna da uđe u njih, oni osećaju da će sve njihove slabosti i ograničenja, sve negativne ideje i misli biti otkrivene.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"