8. jun

28Unutrašnja čistota takođe, u izvesnoj meri, zavisi i od spoljašnje čistoće.

 

Neki duhovni učitelji negiraju fizičku čistoću. Ne osećaju da je ona važna. Ali nama je stalo do fizičkog jer duša prebiva u fizičkom telu, i ispunjenje božanske misije na zemlji može jedino da se odigra pomoću fizičkog tela. Prema tome, moramo da održavamo telo čistim. Jedino kad uspostavimo čistotu u svim delovima svoje prirode, božanska moć će neprestano biti u nama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"