8. mart

3Siroti um se žali. Bogato srce sve vreme održava jedinstvo sa Bogom, tvorevinom.

 

Ako želite unutrašnju slobodu, duhovnu slobodu, želim da kažem da je ona u tome da postanete jedno sa ostalim ljudima. Šta dobijate od slobode koju pothranjujete odvajajući se od drugih? Da, mi treba da se odvojimo od neznanja, nesavršenosti, ograničenja, sputanosti i tome slično, ali ne treba i ne smemo da se odvajamo od naše duše, od stvarnosti koja je svetlost i blaženost. Kada sledimo duhovni život, treba da znamo da je naša prava sloboda u poistovećenju sa ostatkom sveta, sa čitavim čovečanstvom. Postajući jedno, mi stojimo ujedinjeni, ujedinjeni stupamo ka Najvišem. Ujedinjeni ćemo ispuniti naš Cilj.

 

Moj Gospode Svevišnji,
Podari mi sposobnost
Da volim telo-stvarnost Tvoje tvorevine
Potpuno isto
Kao što volim
Dušu-Besmrtnost Tvoje Vizije.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog žiivota"