8. oktobar

4Vaša duša je ta koja predstavlja prirodno stanje svesti.

 

Ali, sumnja otežava spoznaju duše. Sumnja nam nikada neće reći istinu o tome gde smo ili za šta smo. Kada spontano, svesno, dobrovoljno i duševno odstranimo sumnju iz svog života, Bogospoznaja postaje laka. A kako da odstranimo sumnju, taj spori otrov, iz svog života? To možemo da učinimo samo uz pomoć stalne težnje, obilja rešenosti, potpunog samodavanja i ljubavi, posvećenosti i predanosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"