8. oktobar

17Šta je um, ako ne svesno izmišljanje smešnih i površnih zahteva?

 

Potrebna je viša moć da bi um održala mirnim. Ta viša moć je moć duše. Potrebno je da na površinu iznesemo svetlost duše, koja ima neograničenu moć. U spoljašnjem svetu, kada je neko superioran po snazi ili moći, on nastoji da kazni onog ko je slabiji. Ali u duhovnom svetu, svetlost duše neće mučiti ni kažnjavati um. Naprotiv, ona će delovati kao veoma nežna majka koja oseća da su nesavršenosti deteta njene sopstvene nesavršenosti. Srce će osetiti da su nejasnost, nečistota i tama uma njegove sopstvene nesavršenosti, a istovremeno će srce moći da ponudi svoju svetlost umu. U potpunoj tišini ono će se potruditi da preobrazi prirodu uma.

 

 

Početak savršenstva
Osviće
Kada tragalac završi sa
Svojim kritičarskim umom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"