4Kada jednom prihvatite duhovni život, treba da budete veoma mudri.

 

Svaki trenutak tokom meditacije je zlatna prilika. Svaki trenutak u vašem životu jeste važan, ali je svaka sekunda tokom meditacije od najvećeg značaja. Za vreme meditacije možete da ubacite svaku nebožansku misao ili ideju u okean Samilosti Svevišnjeg. Ponekad ljudi osećaju da posle polučasovne meditacije mogu da se opuste satima, jer su odigrali svoju ulogu. Vaš unutrašnji plač mora da bude konstantan i dinamičan. Tako ćete postupno sticati mir u telu, mir u vitalu, u umu i u srcu.

 

 

Nova tvorevina
Može osvanuti u vama
Kada vam je um,
Tokom meditacije,
Potpuno ispražnjen od misli.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Snaga vaše molitve i meditacije daće vam sposobnost da postanete jedno sa Božijom Voljom.

 

Ako se ne molite i ne meditirate, jednostavno ćete biti lenji. Valjaćete se u zadovoljstvu besposlenosti i govoriti: “O, Bog će uraditi sve za mene”. Zašto bi Bog uradio bilo šta za lenje tragaoce? Morate da izaberete da li želite svetlost ili tamu.

 

 

 

 

Bog me samilosno pita,
“Da li ćeš biti na raspolaganju?”
On me nikada ne pita,
“Da li ćeš biti u stanju?”

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Treba da budemo aktivni i dinamični i iznutra i spolja.

 

Svi smo se molili Bogu da nam ispuni određene želje. Nije zločin moliti se za dobre stvari: “Bože, daj mi mir, daj mi radost, daj mi ljubav”. Možete zatim da kažete: ”Bože, na Tebi je da odlučiš da li ćeš mi ih dati danas ili sutra, za deset dana ili za dvadeset godina”. Bog će biti srećan što molite Njega da vam pruži mir. Zatim će doći dan kada ćete imati mir, ljubav i svetlost u veoma velikim količinama. Tada možete da počnete da govorite Bogu: “Daj mi šta god Ti želiš da mi daš. Radi šta god Ti želiš sa mojim životom”.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

4Na početku morate da radite naporno.   

 

Morate da se borite da biste neprestano vapili. Ali kada se jednom pokrenete, ne treba više da brinete. Kada želite da vozite auto, morate da okrenete ključ i da uradite razne druge stvari. A kada se motor pokrene, možete da se opustite. Slično tome, u meditaciji vam je prvo potreban unutrašnji vapaj. Tek tada možete da steknete božanski mir i staloženost. Prava duhovna staloženost ne stiče se povlađivanjem sebi. Obratite punu pažnju na vaš dinamični unutrašnji vapaj. On će vas voditi Cilju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Lenja osoba ne može ni na minut da bude božanski zadovoljna.

 

Istina je da ima ljudi koji ne rade a ipak deluju zadovoljno, ali u stvari nisu. Njihovo zadovoljstvo u neradu nije zadovoljstvo; to je stagnacija. Ali, postoji druga vrsta zadovoljstva. Ono dolazi kada se molimo, koncentrišemo, meditiramo, radimo najbolje što možemo, kada osećamo da je Bog naš Svevoleći Otac, i kada znamo da će On nam dati ono što nam je stvarno potrebno u Njegovom odobranom Času.

 

 

Ako zaista želiš da imaš
Uspešan dan,
Odmah raskini svoje prijateljstvo
Sa noći lenjosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4Za duhovnu osobu, Večnost nije ništa drugo do večno Sada.

 

U svakom trenutku treba da radimo veoma naporno za svoje prosvetljenje, kroz posvećeno služenje, molitvu, meditaciju. Zatim, kada smo dali sve od sebe, predajemo se Božijoj Volji. Tada ćemo videti da naša spoznaja ne zavisi od našeg ličnog napora; ona u potpunosti zavisi od Božije Milosti. Čak i naš lični napor zavisi od Božije Milosti. Ali, Bog će nam ukazati Milost tek kada On oseti da smo odigrali svoju ulogu. Kada mi odigramo svoju ulogu, On tada igra Njegovu ulogu.

 

 

Uz sopstvenu rešenost
I Milost Odozgo
Bićemo u stanju da da uspemo
Bez greške
I da napredujemo
Na neverovatan način!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

4U duhovnom životu, buđenje duše nije dovoljno.

 

Mnogi su probuđeni za istinu, za unutrašnji život. Ali, kada se probudi, čovek treba da zaroni, da potrči, da poleti. Mora da zaroni duboko unutra, da trči najdalje, da leti u najviše. Tek tada tragaočevo buđenje počinje da cveta u cvet spoznaje. Ima mnogo onih koji govore: ”O Bože, ja sam u Tvom večnom vremenu. Vodiću običan život. Ti mi daj prosvetljenje kada Ti to budeš hteo”. To je, međutim, pogrešan stav. Kada depresija, frustracija, briga i uznemirenost naiđu i napadnu nas i kada osetimo da nikada nećemo spoznati Boga, da je ostalo malo vremena, tada moramo da potražimo utočište u Večnosti. Ali taj osećaj Večnosti ne treba da nas navede da kažemo: ”O, možemo da se valjamo u zadovoljstvu dokolice jer smo večni i, naravno, jednoga dana ćemo spoznati Boga”. Treba da se trudimo do krajnjih granica da spoznamo Boga ovde i sada, baš u ovom trenutku, istovremeno polažući sebe posvećeno i duševno pred Stopala Svevišnjeg.

 

Kako možete da stignete u zemlju mira
Kada ste se zavalili u svoj stari
Naslonjač – lenjost -
I ne želite čak ni da
Ustanete i pomerite se?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15