18Čovek je nesiguran kada  oseća mrak svuda oko sebe.

 

Ako je oko nas svetlost, ne plašimo se. U duhovnom životu treba uvek da budemo svesni da je Biće koje je u nama i oko nas sama svetlost. A to Biće je besmrtno. Moja ruka je stvarna, ali nije božanski stvarna. Ona će umreti kada ja budem umro. Ali moja duša je božanski stvarna, prema tome ona će večno trajati. Stvarnost u nama je božanska i večna. Ako u sebi imamo nešto večno da misli na nas i da brine o nama, kako možemo da se osećamo nesigurno?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Ako živimo u umu, stalno ćemo pokušavati da opišemo Istinu; nikada nećemo biti u stanju da vidimo Istinu u njenom pravom obliku.

 

Bićemo u stanju da u potpunosti prigrlimo Istinu jedino ako živimo u duši. Istina je iznad razuma. Razum poseduje veoma ograničenu svetlost, a beskonačna Svetlost je ono što mi želimo i što nam je potrebno. Kada osvane  beskrajna Svetlost, razum se raspada na deliće.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18

U početku nam mnoge stvari pomažu, ali kasnije one mogu da postanu prepreke.

 

Želja je bila od pomoći kada nas je izdigla iz sveta lenjosti, ali postaje smetnja kada hoćemo da uđemo u svet duhovnosti. Kada jednom steknemo određenu mentalnu sposobnost, moramo početi da prevazilazimo svoje robovanje umu donoseći odozgo Milost da bismo prosvetlili um. Neophodno je da odemo dalje, dublje i više od sveta razuma, mnogo dalje od rasuđujućeg ili intelektualnog uma. Rasuđujući um treba da se preobrazi u posvećeni instrument Svevišnjeg.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

18Kada vas napadne sumnja, ona će pokušati da vas navede da mislite da je dobro sumnjati.

 

Sumnja će reći: ”Sumnjaj koliko god možeš. Samo ćeš tada moći da otkriješ stvarnost”. Sumnja će poslati svog najboljeg prijatelja, logički um, da živi sa vama. Logički um će doći k vama i reći će vam da on može da vam ponudi najveće zadovoljenje i ispunjenje. U duhovnom životu, međutim, logički um je beskoristan, a sumnja je još gora. Intelektualni život je dobar i pomaže vam dok ne uđete u duhovni život. Ali, pošto ste jednom počeli da se koncentrišete i meditirate i da stičete unutrašnja iskustva zahvaljujući svojoj unutrašnjoj i uzvišenijoj težnji, ne smete prihvatati naslađivanje logičkim razmišljanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Na nesreću, neki ljudi vole sumnju.

 

Oni spolja kažu da je mrze, ali iznutra je svesno ili nesvesno neguju. Osećaju da nisu mudri ako ne sumnjaju. Kada um u nekoga sumnja, njemu predstavlja ogromno zadovoljstvo da postane sudija. Kada posumnjamo u nekoga, osećamo da smo korak ispred njega. To je potpuno pogrešno. U duhovnom životu niko nije superiorniji ili inferiorniji. Svi smo mi instrumenti koji ispoljavaju Božiju mnogostrukost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

18Svevišnji noću isprazni našu unutrašnju posudu prijemčivosti kako bismo ujutru mogli da ispunimo sebe Njegovom božanskom Svetlošću.

 

To je duhovni razlog za san i to je razlog zašto bi uvek trebalo da meditiramo rano ujutru, pre nego što započnemo svoje dnevne aktivnosti. Ako, međutim, spavate više nego što je potrebno vašem telu, onda će nesrazmerna količina lenjosti napasti vaše telo. Zbog tog nemilosrdnog napada ćete se osećati još umornije, pa bi trebalo da se postarate da odredite da li je vašem telu zaista potrebno još sna, ili vas samo vaš um navodi da se osećate umorno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18U poređenju sa sumnjom, sve ostale prepreke blede do beznačajnosti.

 

U duhovnom životu mi se stalno borimo. Ne protiv spoljašnjih neprijatelja, već protiv svojih sopstvenih unutrašnjih neprijatelja: straha, sumnje, uznemirenosti i brige. Tragalac može da podlegne sumnji čak i ako veoma brzo napreduje u duhovnom životu, čak i ako je prešao veoma veliko rastojanje na duhovnom putu. Sumnja je skriveni otrov.

 

Ne sumnjajte
U postojanje Istine
Ako vi sami ne možete da je vidite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15