71Sa svim drugim svojim lošim osobinama možete izaći na kraj, ali nikad nemojte negovati ili na bilo koji način hraniti ponos.

 

U duhovnom životu, ponos je neprijatelj. Neko može da bude veoma nesiguran, veoma nečist, a da ipak voli druge; može da ima osećanja, istinska osećanja. Ali, kada se pojavi ponos, on nam nikada ne dozvoljava da se poistovetimo sa drugima. Ponos uvek voli odvojenost, odvojenost, odvojenost. Ako imate neke druge nepoželjne osobine, na primer ljubomoru, nesigurnost, nečistotu, neiskrenost, nekako ćete biti u stanju da sa njima izađete na kraj. Međutim, ako na neki način izgradite ponos, samouništenje će brzo doći. Sve što ste postigli Bog vam je dao, ali za tren oka, On to može da vam oduzme. Sa druge strane, zahvalni ste Svevišnjem što vam je dao mnogo divnih sposobnosti. Ako izrazite svoju zahvalnost, Bog će biti zadovoljan vama, pa će se možda postaviti između vas i vašeg ponosa i reći: “Budi zahvalan Meni. A opet, budi ljubazan prema drugima. Ja sam ti dao sposobnost”.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71U našem duhovnom životu bi u svakom trenutku trebalo da postoji poslušnost.

 

Kada poslušamo Boga na spoljašnjem planu, čak i iz straha, nešto dobijamo. Ali kada i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu ponudimo svoju poslušnost Unutrašnjem Pilotu, onda napredujemo izuzetno brzo. Ne postoji beznačajna neposlušnost. To morate da ispišete na tabli svog srca. Ako mislite: “Ovo je nevažno”, ili “Ono je nevažno”, onda će baš ona stvar koja vam je najvažnija u životu doći i pojaviti se pred vama, ali vi ćete reći: “O, ovo takođe nije važno”. Postepeno ćete uvideti da sve u životu shvatate olako. U životu sve možemo da shvatimo ozbiljno; a sa duge strane, svemu možemo da priđemo i olako. Ali baš zbog toga što smo mnoge, mnoge stvari u životu od samog početka shvatali olako, danas nam je sopstvena duhovnost postala izuzetno težak zadatak.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Kada uđemo duboko u sebe, vidimo da postoji samo jedna osoba koja nam je neprestano i večno odana, a to je Bog.

 

Od pamtiveka, On nam je odan, odan je Svojoj tvorevini. Mi slušamo svog Unutrašnjeg Pilota ne zato što je On svemoćan, ne iz straha da će nas On kazniti. Slušamo Ga zato što je On sav Ljubav. On je naša Moć Ljubavi, a našem životu je potrebna Moć Ljubavi. Naše biće želi da bude jedno sa beskrajnom Ljubavlju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

71Najpre bi trebalo da usmerimo ljubav samo na Boga. To je jedina stvar u životu koja je ispravna, neophodna i nužna.

 

Ako volite Boga, radite pravu stvar. Dok volite Boga, On će vam davati inspiraciju, energiju i sposobnost da širite svoju ljubav na čist, božanski način među svojim saputnicima u duhovnom životu. Voleći Boga, znaćete šta je najbolje za vas, šta da kažete, kako da se ponašate, kako da postupate. Svi odgovori će doći ako budete osećali božansko u sebi i ako se budete trudili da postanete što bliži božanskom u vama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Mi trenutno osećamo da smo majušna kap. Zašto? Zato što smo svoje postojanje odvojili od moćnog okeana.

 

Sve dok budemo gajili svoj osećaj odvojenosti, nećemo se usuditi da uđemo u okean. Ako pristupamo  teorijski  i osećamo da će okean pred nama uvek biti ogroman, onda ćemo uvek ostati kap. Ali kada smo praktični, mi jednostavno zaronimo u okean i sjedinimo se s njim. Čim uđemo u okean, osećamo svest samog okeana. Možda plivamo samo u jednom delu okeana, ali svest prostranog okeana postaje naša. Znamo da je naše zemaljsko postojanje ispunjeno nesavršenostima, ograničenjima i stegama. Ali mi imamo još jedno, sasvim svoje, postojanje: savršenstvo, obilje i beskrajnost. Kada svesno predamo svoje niže biće svom višem biću, to je predanost jedinstva našoj sopstvenoj najvišoj visini - Apsolutnom Svevišnjem, koji je potpuno naš.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Hrist je otkrio najvišu tajnu kada je rekao: “Neka bude Volja Tvoja “. Ne može biti uzvišenije molitve od ove.

 

Mi možemo da pokušamo da zadovoljimo Boga na svoj način, i Bog će do izvesne mere biti zadovoljan. Ali, ako možemo da Ga zadovoljimo na Njegov Način, onda Bog može da razmišlja o nama kao o Njegovim izabranim instrumentima. U trenutku kada se potpuno, bezuslovno predamo Božijoj Volji, kada možemo da kažemo: “Neka bude Volja Tvoja “, Bog će reći: “Sada si spreman. Sada mogu da te prihvatim kao Svoj odabrani instrument “.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

71Ljudi stalno koriste svoju ćudljivu volju i osećaju da je njihova volja njihova sloboda. Ali u toj volji nema slobode.

 

Moramo da znamo da postoje različite vrste slobode. Postoji ljudska sloboda i božanska sloboda; lažna sloboda i prava sloboda. Lažna sloboda je naše neprestano i promišljeno prihvatanje neznanja i naše svesno istrajavanje u neznanju. Prava sloboda je budna svesnost o našoj unutrašnjoj božanstvenosti i naše stalno i nerazdvojno jedinstvo sa Unutrašnjim Pilotom. Lažna sloboda neprestano želi da dokaže svoju sposobnost i nadmoć. Ona svakog dana ima novi cilj i želi da otkrije taj cilj samo u životu želje. Ali prava sloboda, unutrašnja sloboda, stalno želi da dokaže da pripada Bogu i samo Bogu. Ona ima samo jedan cilj, i taj cilj je da u svakom trenutku bude budno svesna Boga i da svesno ispoljava Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 47