25Hoćeš da se trkaš sa smrću. Kažem ti, uspećeš. Nosi samo jednu stvar sa sobom: sićušni plamen zahvalnosti.

 

Najbolji način da se traži duhovno isceljenje je da se na trenutak svakog dana bude zahvalan Svevišnjem Iscelitelju. Kada smo zahvalni Njemu za ono što imamo ili za ono što jesmo u ovom trenutku, tada se naše srce težnje i posvećenosti širi. To znači da se naša prijemčivost povećava. Kada se prijemčivost poveća, Božija svetlost, koja isceljuje sve, može da uđe u nas u obilnoj meri. Srce zahvalnosti je mesto na kojem Božija svetlost može da se trajno nastani.

 

 

Ako tvoje sunce-zahvalnost
Meditira na Boga
Onda će ti Bog dati Sebe
Potpuno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Duhovnost je čovekova svesna čežnja za Bogom.

 

Duhovnost nam kaže da će Boga, koji je nepojmljiv danas, sutra biti moguće shvatiti, a prekosutra će biti potpuno spoznat. Bog nam mora biti potreban zbog Njega samog. Bog može da nas ispuni na naš način, ali mi sami nećemo biti ispunjeni kada nas Bog zadovolji na naš način. Naše srce koje plače, naše srce koje teži, naše prosvetljujuće srce nikad neće biti zadovoljno ukoliko i sve dok ne zadovolji Boga na Božiji sopstveni način. Zato je naša spoznaja Boga radi samog Boga.

 

 

Ako je Bog ono što hoćeš,
Onda On nikad ne može doći na drugo mesto.
On će uvek biti prvi,
On će doći
Kao tvoj Prisni Prijatelj.
On će doći
Kao tvoj Vrhunski Savetnik,
On će doći
Kao tvoj Jedini Prijatelj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Srce ispunjeno pouzdanjem i um ispunjen uverenjem nesumnjivo su dva besmrtna dara odozgo za čovečanstvo.

 

Pouzdanje je od vrhunskog značaja. Ako imamo pouzdanja u sebe i u Boga, onda nesumnjivo možemo da brzo napredujemo. Ako imamo pouzdanja samo u Boga, ali ne i u sebe, nećemo moći da idemo mnogo brzo. Treba da osetimo da mi imamo poverenja u Boga i da Bog ima poverenja u nas. Svoje poverenje u Boga osetićemo zahvaljujući našoj posvećenosti, a Božije poverenje u nas možemo da osetimo zahvaljujući Njegovoj svetlosti samilosti kojom nas On stalno i bezuslovno obasipa.

 

 

Ako zaratiš
Sa svojim nepoverenjem
Bog će ti smesta podariti
Svoju svetlost pouzdanja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Karakter daje ključ za otvaranje najlepših vrata života: duševnog mira i blaženstva.

 

Svakog dana, rano ujutru, stani pred ogledalo. Ako se usuđuješ da staneš pred ogledalo, onda lako možeš stati pred ceo svet. Kad staneš pred ogledalo, ako vidiš nebožansko lice kako gleda u tebe, onda budi siguran da je ceo svet nebožanski. Ali, ako te tvoje lice raduje, ako je ono čisto i božansko, onda budi siguran da je svet takođe čist i božanski. Na onaj način na koji vidiš sebe, predstaviće ti se i ceo svet.

 

 

 

Smeši se besano
I daji bezuslovno
Tako da sa svakim otkucajem svog srca
Možeš da budeš dostojan
Božijeg transcendentalnog ponosa.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

25Bog je oprostio mom životu. Zato se moje srce oseća obaveznim da oprosti svetu oko sebe.

 

Ako ne praštamo, šta se dešava? Sami sebi na pleća tovarimo težak teret. Ako sam uradio nešto pogrešno i ne nastojim da oprostim sebi ili da prosvetlim sebe, gajiću misao da sam načinio grešku. I svaki put kad pomislim na svoje pogrešno delo, samo ću uvećavati svoj teški teret krivice. Slično tome, ako su mi drugi naneli nepravdu, što više mislim o tome, to teži postaje moj teret gneva i ogorčenosti. Ali, ja moram da trčim ka svome cilju. Ako na svoja pleća natovarim težak teret, kako ću trčati? Videću da svi drugi trče veoma brzo, dok ja jedva mogu da hodam.

 

 

Kakva je to dobrota
Ako je uvek držiš u rezervi?
Kakvo je to opraštanje
Ako ga stalno držiš neupotrebljeno?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Ako možemo da o sebi mislimo kao o božanskim instrumentima, onda možemo i da osetimo da Bog doživljava iskustvo u nama i kroz nas.

 

U Božijem rečniku nema takve reči kao što je „neuspeh“. Ono što vidimo u njegovom rečniku jeste „iskustvo“. Neuspeh je iskustvo. Uspeh je iskustvo. Mi možemo, i trebalo bi, da ih prihvatimo sa istom radošću. Kada Bog nešto uradi na spoljašnjem planu, zbog naših unapred stvorenih ideja, mi jedan rezultat nazivamo uspehom, a drugi neuspehom. Ali, Bog ne koristi Svoj Um. Bog ispoljava svoje iskustvo kroz koje određeno ljudsko biće treba da prođe. On nam daje bilo koje iskustvo koje je potrebno da se ima. Ljudska bića, međutim, imaju unapred stvorene ideje o tome šta je uspeh. Ona se oslanjaju na spoljašnje rezultate. Neuspeh smesta uništava svo njihovo nadahnuće, a uspeh ih uznosi na nebesa. U Božijem slučaju, sve je to iskustvo. Dok počinje, deluje i dovršava, Bog samo ima niz iskustava.

 

Gospode Svevišnji,
Učini me Svojim posvećenim instrumentom,
Flautom,
Kako bi mogao da na meni sviraš
Sa Svojim sveprosvetljujućim
Sveoslobađajućim
I sveovekovečujućim
Blaženstvom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

25Kao što mi umemo da budemo neposlušni, tako i Bog ume da oprosti.

 

U retkim prilikama mi vidimo nesavršenosti u sebi, ali uvek vidimo nesavršenosti u drugima. Kad otkrijemo da smo nesavršeni ili da smo učinili nešto pogrešno, šta mi činimo? Smesta opraštamo sebi, ili ignorišemo činjenicu da smo učinili nešto pogrešno, ili odlučimo da okrenemo novi list i da to nikad više ne učinimo. Mi činimo sve te stvari da bismo bili zadovoljni. Ako drugi učine nešto pogrešno, pa im ne oprostimo, gajimo nebožanske misli protiv njih ili hoćemo da ih kaznimo, nikad nećemo biti zaista zadovoljni. Da bismo zadovoljili sebe, svoju stvarnost, moramo da oprostimo i drugima. Opraštanje je prosvetljenje. Mi moramo da osetimo da opraštajući drugima prosvetljujemo sebe, naše sopstveno uvećano, prošireno ja.

 

Uvek se molim Bogu za oproštaj
Kad učinim nešto pogrešno.
Ako mi Bog oprosti,
Ko me onda može kazniti?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14