1Ti živi da udovoljiš Bogu u svakom trenutku. Bog živi da tebe prosvetli u svakom trenutku.

 

Ako želimo da prepoznamo poruku ili glas Unutrašnjeg Pilota, treba da znamo jednu stvar: čim dobijemo poruku Unutrašnjeg Pilota, videćemo da nam ta poruka pruža unutrašnju radost i unutrašnje zadovoljstvo. Potom, čim tu poruku sprovedemo u delo, poruka će doneti plod u obliku uspeha ili neuspeha. Ako taj rezultat možemo da prihvatimo sa istom vedrinom, sa istom količinom unutrašnje snage, unutrašnje odvažnosti i staloženosti, bez obzira da li je to uspeh ili neuspeh, možemo biti sigurni da je poruka da izvršimo to delo potekla iz duše.

 

 

Jednog dana ćeš poverovati
Da je Božiji način ne samo bolji način,
Nego i jedini način
Da preobraziš čitav svoj život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

1Savest i intuicija su unutrašnja iskustva duše koja nastroje da zaštite i usavrše naš spoljašnji život.

 

Ima raznih načina da se razvije intuicija. Najlakši način je da se ostane u srcu, da se sjedini sa srcem i da plačemo i trudimo se da postanemo ono što duša ima i što jeste. Treba da uđete u srce i plačete za dušom, da plačete da imate dušu i da postanete duša. Ako budete mogli da ostanete u srcu i da osećate da je srce dete koje neprestano plače da postane isto toliko dobro, isto toliko božansko, isto toliko savršena kao majka ili otac, duša, onda ćete automatski razviti moć intuicije.

 

 

 

Ne čitajte
Tajne misli uma
Već osećajte
Svete misli srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

1Moja duša predstavlja Boga-Lepotu na Nebu.

 

U svakom trenutku možemo da budemo iskreni prema svojoj duši, ako sebe možemo da navedemo da osećamo kako duša mora da bude na prvom i najvažnijem mestu u našem životu. Treba da navedemo sebe da osećamo da je san duše jedino što nam je potrebno. San duše je naš dragoceni dah, a ispoljavanje ovog sna je naš jedini cilj. Ako posedujemo takvu unutrašnju svesnost, onda u svakom trenutku možemo da budemo iskreni prema potrebi naše duše i prema besmrtnoj stvarnosti naše duše.

 

 

Možeš da budeš srećan
Jedino kada tvoj um prihvati činjenicu
Da neko drugi ima više blaženstva mudrosti.
Ko je taj neko?
Niko drugi nego tvoja sopstvena
Plava ptica večnosti – tvoja duša.


Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

1Ako želiš da znaš konačnu Istinu, idi izvan ljudskog uma.

 

U oblasti ispoljavanja treba da budemo veoma, veoma obazrivi sa istinom. Istina treba da se kaže, ali treba da znamo da je Božija Volja beskrajno važnija od takozvanog govorenja istine. Ako zemaljskoj, svakodnevnoj istini pridajemo istu važnost kakvu pridajemo večnoj Istini, napravićemo ogromnu grešku. Ako govorimo istinu samo radi istine, možda ćemo samo proizvesti više nesklada, više frustracije i više nevolje u životu. Izvan takozvane zemaljske istine treba da sagledamo Božiju Viziju, što je konačna Istina.

 

Ostvarujemo najvišu Istinu
Tek kada smo potpuno spremni
Da se odreknemo izgladnelog vapaja
Našeg života želje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

1Ako tvoje srce želi da pristane uz obalu blaženstva, onda tvoj um mora da se pozdravi sa obalom misli.

 

Negativne sile su one sile koje vam govore da ste bespomoćni i beskorisni, da ne možete da ostvarite Boga i da je beskorisno da pokušavate. To su sile koje vam govore da se ne molite i ne meditirate jer u meditaciji nema ničega. Pozitivne sile čine da osećate da ste Božija odabrana deca i da imate mogućnost i potencijal da u svakom trenutku uradite nešto značajno za Boga i za sopstvenu božanstvenost. Ako ostanete u srcu, nailazićete na veoma malo negativnih sila, zapravo nijednu. Ali, ako živite u umu, često će vas ugrožavati negativne sile. Skoro da je nemoguće nešto pobediti umom. Ali, srcem to ne samo da je moguće i izvodljivo, nego je neminovno da ćete pobediti sve negativne sile.

 

Ako možeš da živiš
U tišini svog srca,
Onda lako možeš da staviš
Blaženstvo svog zadovoljstva
Na raspolaganje čovečanstvu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

1Moj predani život mi kaže da Bog misli na mene sve vreme, bez obzira da li ja mislim na Njega ili ne.

 

Kada se u duhovnom životu predajemo, mi svesno predajemo naš niži život našem višem životu. Predajemo svoj niži život zato što osećamo da je naš viši deo istinski naš. Prava predanost podrazumeva da konačno svesno prihvatamo volju i viziju Beskonačnog. Mi treba da se predamo onome u koga imamo savršenu veru. Nećemo se predavati tuđim mislima ili prohtevima ili zapovestima ili zahtevima, čak i ako su oni iznad nas po godinama ili položaju. Ne! Predaćemo se jedino Njemu u koga imamo savršenu veru, toj Stvarnosti, Unutrašnjem Pilotu od koga ćemo dobiti naše pravo ispunjenje.

 

Predaj se
Lepoti istine,
Čistoti svetlosti,
Božanstvenosti Božije
Transcendentalne Visine.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

1Čovek je beskonačan, čovek je večan, čovek je besmrtan. Ali, kako zapravo možemo da osetimo da smo beskonačni, večni, besmrtni?

 

To možemo da učinimo jedino zahvaljujući našoj nesebičnosti i žrtvovanju Svevišnjem u nama samima i u čovečanstvu. Nesebičnost treba da bude pravilno shvaćena. Ako neko oseća da pomoću žrtve postaje jedno sa ostatkom sveta, to onda nije nesebičnost. Da bi bio istinski nesebičan, čovek već mora da oseća i ostvaruje svoje jedinstvo sa čitavom tvorevinom. Inače, uvek će smatrati da on čini nešto velelepno i veliko time što nudi sebe i što nekome služi. A kada se jedinstvo već postigne, oseća i ostvaruje, nesebičnost dobija svoje pravo značenje.Tragalac zna da je jedno sa univerzumom i sada ovim jedinstvom igra svoju ulogu. U tom trenutku ne možemo da zovemo nesebičnošću nešto što nudimo. Ne, to je nešto u šta mi izrastamo. Svaki nesebični čin vodi nas nečemu većem, a to nešto veće je takođe naše.

 

Svakog dana treba da se potrudiš
Da postaviš lični rekord
U bezuslovnom davanju sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 37