6Ako ne budete imali uzvišena iskustva ili spoznaje čim uđete u duhovni život, nemojte odustajati.

 

Ako ne možete da osetite sopstvenu božanstvenost u ovom trenutku, ne budite tužni i uznemireni. Da biste osetili sopstvenu božanstvenost neophodno je da se molite i da meditirate. Molite se i meditirajte iskreno i zahvaljujući vašoj veri jednoga dana osvanuće vaša prava božanstvenost. Nije strašno ako trenutno u dubinama svog srca ne osećate nešto božansko, prosvetljujuće, ispunjujuće i savršeno. Potrebno je vreme da se ostvari slobodan pristup unutrašnjem svetu. Ali kada jednom steknete slobodan pristup unutrašnjem svetu, videćete da je on preplavljen svetlošću i blaženstvom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Vera je dar.

 

Svaka dobra osobina je dar od Boga. Ali veru možete i da razvijete. Danas posedujete tračak vere; sutra ćete imati više. A sa druge strane, vera je kao kutija u kojoj se nalazi dijamant. Imate kutiju, ali je ne otvarate da biste videli dijamant u njoj. Ako pođete Izvoru, videćete da ćete verovati u beskrajnoj meri.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

6Ako je nešto istinito, vi ćete to osetiti duboko u svom srcu.

 

To, međutim, ponekad može malo potrajati. Vi posejete seme. Posle nekoliko meseci ono proklija. Za godinu dana ono izraste u mlado drvo i konačno, izraste u veliko drvo. Kada počnete da se interesujete za duhovni život, tek ste posejali seme. Možda nećete odmah videti rezultate. Vi ćete osetiti svetlost i mir, ali najpre morate da imate veru.

 

 

 

 

Da bismo spolja i iznutra ojačali,
Potrebno nam je samo više vere,
I ništa drugo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Čak i ako ste intelektualno napredni, to ne znači da i vi ne možete imati veru u Boga.

 

Ako vam je i srce razvijeno, ubeđenje srca će se odraziti na um. Kao prvo, vera nije lakoverno ili slepo ubeđenje. To ne znači da vi neprestano morate verovati u nemoguće stvari. Ne, vera je spontano osećanje. Njoj nije stalo do ljudskog dokazivanja. Ona je oko koje predviđa budućnost i uvek je u dosluhu sa uzvišenom istinom. Vrata vere su uvek otvorena za Istinu i zahvaljujući veri mi prevazilazimo sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Neki ljudi, posebno oni koji nemaju veoma razvijen intelekt ili prefinjen um, spontano imaju veru.

 

Kada je um jako moćan i kada dominira, teško je imati veru u Boga, jer um vidi na hiljade vrata koje vode u Božiju Palatu, dok srce vidi samo jedna. Um se približi jednim vratima, a zatim pomisli da su druga verovatno bolja. Tako ide od jednih do drugih, isprobavajući sva vrata i treba mu mnogo vremena da uđe. Mudro srce zna samo za jedna vrata, a to su vrata vere, apsolutne vere. Kroz ova vrata ono odmah ulazi u Božiju Palatu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Ima ljudi koji se rugaju veri. Ali, vera je oko koje vidi budućnost u neposrednoj sadašnjosti.

 

Kada imamo veru u duhovni život, ne saplićemo se, ne hodamo, ne marširamo. Mi jednostavno trčimo najbrže. Ako imamo nepokolebljivu veru u Boga, Unutrašnjeg Pilota, i u našu sopstvenu težnju, onda neprestano trčimo najbrže prema suđenom Cilju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

6Vera je iskustvo koje preobražava, a ne samo neka ideja.

 

Vera ima magični ključ za samospoznaju. Samospoznaja je istinsko otkrovenje Stvarnosti. Vera je aktivni učesnik u božanskoj ljubavi, harmoniji i miru. Uloga vere je od ogromnog značaja u životu tragaoca. Ono što vi nazivate verom, ja nazivam duševnim predsaznanjem najviše Istine. Vera ne samo da kaže tragaocu šta je Bog, već i šta Bog može učiniti za njega u svakom trenutku. Ta vera je tragočev živući dah u Sveznajućem Bogu i Svemogućem Bogu.

 

 

Imajte vere u sebe.
Imaćete novo srce pouzdanja.
Imajte vere u Boga.
Imaćete novi život dostignuća.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 20