Pitanje: Ako se već dugo bavimo meditacijom, kako možemo da obnovimo svoju inspiraciju?
Šri Činmoj:  Vaš um treba da se preda vašem srcu. U svakom trenutku to srce vidi divan cvet, dok um vidi suvo, mrtvo drvo. Kad koristite um, tik pred sobom vi vidite mrtvo drvo, ali kad koristite srce, vidite veoma lep vrt. Svaki put dok meditirate zamislite vrt sa divnim cvećem.

26Božija Samilost postoji u svakom našem životnom iskustvu, verovali mi u to ili ne.

 

Kada osećamo da nam je Bog zbog Njegove beskrajne Dobrote oprostio, tada možemo da pomislimo na još jedan aspekt Boga, a to je Božija Samilost. Bog nam je oprostio; sada nam je potrebna Njegova Samilost. Potrebna nam je Njegova Samilost zato što smo slabi, neznalice i u svakom pogledu neuspešni. Žarko želimo da nešto učinimo, postignemo, postanemo, ali nemamo sposobnost da učinimo to što bismo da učinimo ili da izrastemo u ono što bismo da postanemo. Zbog toga nam je silno potrebna Božija samilost. Bez Božije Samilosti ništa nećemo biti u stanju da postignemo i ništa nećemo moći da postanemo.

 

 

Ne budi zavisan od
Zemaljskog aplauza.
Budi zavisan jedino od
Božijeg Osmeha Samilosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 19