tražimo dobro u drugima

26(1)Kad vidite da su mane i loše osobine neke osobe očigledne, pokušajte da osetite da je one ne predstavljaju u potpunosti. Njeno pravo ja beskrajno je bolje od onoga što vidite sada. Pokušajte da vidite božanstvenost u drugima uprkos njihovim ograničenjima. Time što vidimo ograničenja neke osobe, mi joj ne pomažemo ni na koji način. Time jedino odlažemo svoj sopstveni napredak. Ako nekom nalazimo mane, njegove nebožanske osobine neće se umanjiti. Naprotiv, njegove nebožanske osobine će izbiti na površinu da ga odbrane, a naš ponos, arogancija i osećanje nadmoćnosti će takođe izbiti na površinu. Ali, time što vidimo ono božansko u nekoj osobi, mi ubrzavamo sopstveni napredak i pomažemo toj osobi da zasnuje svoj sopstveni život stvarnosti na božanskim osnovama. Treba da vidimo druge srcem koje voli, a ne okom kritičara.

 

Šri Činmoj

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12