Preobražaj potreba tela

 

Pitanje: Kako se mogu savršenije preobraziti potrebe tela?
Šri Činmoj: Molim te, potrudi se da osetiš šta ti je tzv. grubo telo, fizičko telo, dalo. Smesta ćeš odgovoriti da je to frustracija, depresija i uništenje. Za depresijom uvek sledi uništenje. Telo ti daje ove stvari jer ti ono može dati samo ono što ima. Uđeš u mračnu sobu i pitaš se zašto je tu samo tama. Naravno da ćeš naići na tamu jer si ušao u mračnu sobu. Slično tome, kada tvoja svest uđe u telo, kada postane jedno sa svešću tela, ti postaješ jedno sa grubim fizičkim potrebama tela.
Ali, ako uđeš u srce, ako uđeš u dušu, šta se dešava? Dobijaš ono  što duša ima da ponudi, ono što duša predstavlja. Duša predstavlja svetlost. Srce takođe predstavlja svetlost, iako ne u istoj meri.Treba da uđeš u dušu ili srce i da tu svetlost prisvojiš kao sasvim svoju. Zatim treba da osetiš da si srce, da si duša. U sledećem trenutku pogledaj oko sebe i vidi da li postoji još nešto što bi želeo da zoveš svojim. Tada ćeš videti da je telo još uvek u tami i neznanju. Tada svetlošću  duše ili srca ulaziš u telo i vital. Tada će fizičko zadovoljstvo i lenji život neznanja tela automatski biti preobraženi svetlošću duše i srca.
Moraš da znaš šta ćeš prvo uzeti kao svoje. Najpre nazovi svojima dušu i srce, a tek onda se bavi preobražajem potreba tela. U suprotnom ćeš postaviti stvari naglavce. Ako uđeš u tamu pre nego što dobiješ svetlost, tama će te zarobiti. Želeo si da poseduješ tamu, ali je tama već zaposela tebe. Ali ako najpre prisvojiš dušu kao svoju, tada će automatski doći do preobražaja potreba tela.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Svet savršenstva"