Telo i duša

Telo možemo da nazovemo hramom. Unutar tog hrama je oltar: srce. Unutar oltara je božanstvo, duša. Hajde da sada govorimo samo o duši i telu. Telo i duša su poput kuće i njenog vlasnika. Duša je vlasnik, a telo je kuća. Duša i telo se dopunjuju. Bez duše, bez vlasnika, kuća je beskorisna. Duša deluje unutar tela, a takođe i sa telom, pomoću tela i telesne svesti. A opet, bez tela, duša nema gde da živi. Ona neće biti u stanju da ispolji svoje osobine na zemlji. Kad je vlasnik tu, a telo u savršenom stanju, poruka duše može se otkriti i ispuniti.

Moramo da znamo šta može da nam pruži duša, a šta telo. Duša može da nam pruži ostvarenje; telo može da nam pruži ispoljenje. Da bi se ispoljila, duši je potrebno telo. Da bi postiglo ostvarenje, telu je potrebna duša. Telo svoju sposobnost nudi služenjem; duša svoju sposobnost nudi meditacijom. Na taj način, oni mogu da idu savršeno rame uz rame.

Zemlja je oblast ispoljavanja. Ostvarenje Boga može se postići samo na Zemlji, a ne u drugim sferama ni na drugim svetovima i planetama. Oni kojima je stalo do ostvarenja Boga moraju da prihvate ljudsko telo i dođu na ovaj svet. A opet, jedino na Zemlji i pomoću fizičkog tela duša može da ispolji svoju božanstvenost, a to je beskrajni Mir, beskrajna Svetlost, beskrajno Blaženstvo. Telu je potrebna duša; duši je potrebno telo. Da bi ostvarilo najvišu Istinu, telu je potrebna duša; da bi ispoljila najvišu i najdublju Istinu, duši je potrebno telo.

Kad se duša ne bi trudila da nadahne i prosvetli telo, telo bi ostalo slepo, neznalačko, mračno i nečisto. A bez saradnje tela, duša ostaje neispoljena, gotovo beskorisna. Često vidimo da duša vapi za ostvarenjem i ispoljenjem pomoću tela, ali telo na to ne reaguje. Telo može da bude fizički snažno, ali ako ne teži za unutrašnjom svetlošću i istinom koju može da ponudi duša, ona ne može da nađe svoje ispunjenje.

Telo i duša nisu nerazdvojni, već komplementarni. Duša može da postoji bez tela, mada ne može da se ispolji. Bez duše, telo može da postoji samo nekoliko sati. Da bi ispunili jedno drugo, telo i duša su potrebni jedno drugom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Onostrano u nama"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3