Kako muzika utiče na svest


Esradz VPitanje: Mogu li neke vrste muzike da nas uznemire i izmene naše duhovno stanje?

Šri Činmoj: Da. Postoji muzika koja je zaista destruktivna za naše unutrašnje biće. Ta muzika dolazi iz grubog fizičkog ili iz nižeg vitala. Nebožanska muzika nastoji da probudi našu nižu vitalnu svest i baci nas u svet uzbuđenja. Takva muzika će smesta loše delovati na duhovnu osobu.

Muzika ima ogromnu moć. Pomoću vatre mi možemo da se opečemo, ili možemo da kuvamo i uradimo mnoge druge dobre stvari. Ista je stvar i sa muzikom. Božanska muzika smesta uzdiže našu svest, dok nebožanska muzika smesta snižava našu svest i pokušava da uništi naš iskreni unutrašnji plač za boljim, duhovnim životom. Vitalna muzika snižava našu svest. Na nekoliko prolaznih trenutaka ili sati mi stičemo neku vrstu zadovoljstva, ali onda nas to zadovoljstvo vodi u nižu vitalnu svest gde caruje iskušenje. Iz sveta iskušenja, mi ulazimo u svet frustracije, a iz sveta frustracije ulazimo u svet uništenja.

Svi mi znamo da je vitalna muzika najcenjenija širom sveta. Psihička muzika nije široko cenjena, a veoma malo ljudi ceni muziku duše. Oni osećaju da je ona kao stranac koji ulazi u njihovu svest. To je, međutim, zato što duhovna muzika budi večnog stanovnika, dušu, koji živi duboko unutar nas, i poziva ga da izađe na površinu.

(Na slici, Šri Činmoj svira meditativnu muziku na žičanom instrumentu koji se zove esradž. Kako to zvuči, možete čuti ovde)